Mestdistributie


Als intermediair verzorgen wij de totale mestdistributie van leverancier tot afnemer.

Distributie van mest geschiedt door onze modern uitgeruste tankwagens met AGR/GPS, waarvan er één is uitgerust met een weeginstallatie. Tevens is op ons bedrijf een geijkte weegbrug (tot 70 ton) aanwezig. Natuurlijk zijn de wagens uitgerust met VMA bemonsteringsapparatuur. Ook dragen wij zorg voor de totale afhandeling van traject bemonstering/Lab. en digitale aanlevering van de mestbonnen aan bureau heffingen. Via een exacte planning proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn en staan wij voor kwaliteitswerk.

Voor het emissiearm aanwenden van de mest gebruiken wij de Terra Gator 2244, een 9 meter brede Veenhuis zodenbemester en voor het akkerland een Evers bouwlandinjecteur met 8 meter werkbreedte.

Deze beschikt over een bandendruk wisselsysteem en hondengang voor een minimale bodemverdichting, GPS parallel-tracking en een precies hoeveelheidsafgiftesysteem voor een zo optimaal mogelijke bemesting.

Daarnaast hebben wij de beschikking over een Joskin 13 m3 getrokken mesttank met een 8 meter brede Joskin zodenbemester en een 5,5 meter bouwlandinjecteur. Deze tank is uitgerust met extra brede banden, doorstroommeter en zuigarm met turbovuller.

Ons bedrijf biedt tevens de mogelijkheid voor mestopslag, waardoor wij in staat zijn een homogeen product aan te bieden, het hele seizoen door.

Loonbedrijf Hartmann - Bronckweg 500 - 6228 XV Maastricht

Deeplink Media © 2009 - 2020